• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Αρχική σελίδα Δελτία Τύπου
Δελτία τύπου
Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού».
Εκτιμώμενης αξίας 156 .451 ,61 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 
Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 09/07/2018
Φ.& αρ.πρωτ.: 301 β./ 325
Σπηλιάδου 8 481 00  ΠΡΕΒΕΖΑ
Πολιτική Προστασία 26820 89012 26820 89011
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Α.   Γρ. κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Β.   Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΤΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας  υπόψη:

1.            Το γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΦΕΚ 423 τ.β/10-04-2003. (  ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ  )  Δασικές  Πυρκαγιές.

2.            Την από 08/05/2018 συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. [ Σ.Ο.Π.Π.]

3.            Την υπ. Αριθμό. 4475/25-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές,

4.            Το υπ Αριθμό. 3791/29-05-2018 & 4519/26-06-2018 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π./Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ( Λήψη Μέτρων Λόγω Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς - Απαγόρευση κυκλοφορίας στα Δάση. ).

5.            Την  υπ. Αριθμό  98830/28-06-2018 απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας.

6.            Τις προτάσεις  των  Δήμων Πρέβεζας,  Ζηρού  και Πάργας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός, κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή 31-10-2018 και από την δύση του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής στις παρακάτω περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Α.   Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας

1. Αισθητικό Δάσος Ακτής Μονολιθίου, &  Δάσος Λεκατσά.

Β.  Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πάργας

1. Περιαστικό δάσος  Λούτσας.

2. Δάσος περιοχής    Αλωνακίου και Κερέντζας.

3. Περιοχή  Θέμελου.

4. Περιαστικό δάσος  Νεκρομαντείου (Μεσοπόταμος).

5. Παιδικές  Κατασκηνώσεις Λούτσας.

6. Περιοχή  Δ.Ε. Πάργας  όταν και όπου χρειαστεί

(Πάργα, Ανθούσα, Αγιά, Αγία Κυριακή κ.τ.λ.)

Γ.  Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Ζηρού

1.  Στο Δάσος Ζηρού  και από τη θέση -Άγιο Αλέξανδρο> μέχρι τη θέση

της Τοπικής Κοινότητας Ρωμιάς.

2.  Στο   περιαστικό  δάσος  Φιλιππιάδας :

α.  Από τη θέση μέχρι τις θέσεις διασταύρωση

.

β.  Από θέση μέχρι τη θέση .

γ.  Από το Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδας μέχρι .

δ.  Από την θέση μέχρι την οικία Φλητούρη.

3.  Στο περαστικό δάσος Θεσπρωτικού   και από θέση Κέντρο Υγείας  Θεσπρωτικού

μέχρι την Εκκλησία του και

4.  Στο δάσος της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας  στη θέση .

 

Ι)   Της απαγόρευσης  εξαιρούνται   τα  μηχανήματα και οχήματα των  υπηρεσιών  των  δήμων  καθώς και  τα  οχήματα  παροχής  βοήθειας  όπως  και  οι  υπάλληλοι  των   υπηρεσιών και των δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. Και  των Εθελοντικών  ομάδων - Οργανώσεις  Πολίτικης  Προστασίας  μετά  από  εντολή  των  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.

 

ΙΙ)   Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε  στις κατά τόπους  Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Λιμενικές Υπηρεσίες, την Δ/νση Δασών Πρέβεζας ,  και  Δημοτική  Αστυνομία Δ. Πρέβεζας.

 

ΙΙΙ) Η παρούσα με μέριμνα των κ.κ. Δημάρχων να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των  Δήμων, των  Δημοτικών Ενοτήτων , και των Τοπικών Κοινοτήτων για να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι των περιοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 
Ανακοίνωση σχετικά με την 1η Πρόσκληση για τις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πρέβεζα: 20-6-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                    Αριθ. Πρωτ.:82290/5460
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα : Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Ειρήνης 65                     Προς
Ταχ. Κωδ. : 48100 Πρέβεζα
Π.Δ.
Πληροφορίες : Β. Ντερμάρης - Θ. Σταυροπούλου
Τηλ. : 2682023897
Fax : 2682029229
Ηλ. Ταχυδρομείο  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με την 1η Πρόσκληση για τις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020.

Σχετ: Το από 19-6-2018 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου της ΔΑΟ Περιφ. Ηπείρου

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 για παράταση ημερομηνιών για την υποβολή «Σχεδίων βελτίωσης».

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

α) Ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 16/7/2018.

β) Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 29/8/2018 και ώρα 1 μ.μ ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 26/8/2018.

γ) Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 14/9/2018

 

Αναλυτικά η πρόσκληση στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr κ.α.

 

Ε.Π. Ο Αν. Προϊστάμενος

Ι. Αυγέρης


 
Σήμανση Μελισσοτροφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα: 11 / 6 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 76621/7807
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ. : 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Μ. Κοτσαρίνης
Τηλέφωνο : 26820-24768
Fax : 26820-29229
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: «Σήμανση Μελισσοτροφών»

Υπενθυμίζουμε στους μελισσοκόμους και σε όλα τα καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις εφοδιασμού ότι οι μελισσοτροφές που διακινούνται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν σήμανση (ετικέτα) με πλήρη στοιχεία όπως όλες οι ζωοτροφές στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (Καν. ΕΚ 767/2009 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις).

Καλούνται οι μελισσοκόμοι να μην προμηθεύονται τροφές άνευ της νόμιμης σήμανσης και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση ότι μελισσοτροφές άνευ σήμανσης θα δεσμεύονται όπου εντοπίζονται και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

 

Ο Διευθυντής

Δ.Α.Ο.Κ.

Ι. Αυγέρης


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 117


ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

preveza-culture preveza-cult culture III xmeox hurisu surf-nature preveza_guide prevezahotels pamepreveza prevezainfo preveza_phone
atpreveza prevezabest tomistinenimerosi myprevezanikopolisPrevezaPosto
Κτελ Πρέβεζας Κρατικός αερολιμένας ακτίου Καακ