• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Αρχική σελίδα Περιβάλλον Χλωρίδα - Πανίδα
Χλωρίδα - Πανίδα
xlorida
Ο Ν. Πρέβεζας είναι μια περιοχή με μέτρια χλωρίδα και πανίδα . Δεσπόζει φυσικά ο Αμβρακικός κόλπος ένας απ’ τους σημαντικότερους Βιότοπους της χώρας, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει σήμερα αρκετά προβλήματα . Η ανθρώπινη πίεση πάνω στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Ήδη σε ορισμένα είδη ψαριών του κόλπου παρατηρείται σημαντική μείωση κυρίως λόγω της αυξανόμενης μόλυνσης των νερών .
Αμβρακικός Κόλπος
Ο Αμβρακικός κόλπος εκτείνεται ανάμεσα στο νότιο τμήμα των ακτών της Ηπείρου και στο βόρειο τμήμα των ακτών της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα της Αιτωλοακαρνανίας. Το εσωτερικό του μέρος έχει έκταση από ανατολικά προς τα δυτικά 19 μίλια το δε πλάτος του από τα βόρεια προς τα νότια 11 μίλια.

Ο Αμβρακικός επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος στο δυτικό άκρο του μέσω του στενού της Πρέβεζας. Στο βόρειο τμήμα του εκβάλλουν τα ποτάμια Λούρος και Άραχθος τα οποία έχουν σχηματίσει αβαθείς εκτάσεις σε βάθη μικρότερα από 5 μ. καθώς και λιμνοθάλασσες. Στο νότιο τμήμα του απολήγουν λόφοι και τα βάθη είναι μεγαλύτερα.

Το στενό της Πρέβεζας μέσω του οποίου ο Αμβρακικός επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος έχει αρκετά πολύπλοκη γεωγραφική διαμόρφωση. Έχει βάθη που κυμαίνονται από 2 έως 5 μ. και πλάτος στο στενότερο σημείο του 700 μ. Στο μέσο του στενού έχει κατασκευαστεί υφαλαύλακας πλάτους 40 μ. με μέγιστα βάθη 14 – 17 μ. για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοίας.

xlorida Στην περιοχή δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παλίρροιας καθώς το μέσο εύρος της είναι αμελητέο. Οι ταχύτητες των ρευμάτων στον Αμβρακικό κόλπο είναι πολύ μικρές ( κάτω των 3 cm/sec ) και συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 20 cm/sec. Στο βορειοανατολικό σημείο του κόλπου παρατηρείται ασθενής δεξιόστροφη κίνηση των νερών. Στο στενό της Πρέβεζας οι ταχύτητες των ρευμάτων είναι αρκετά υψηλές και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 1 m/sec. Οι επικρατέστερες κινήσεις είναι προς τα βορειοδυτικά και το πεδίο των ταχυτήτων έχει σε σημαντικό βαθμό παλιρροιακή προέλευση.

Ο Αμβρακικός κόλπος τροφοδοτείται με γλυκό νερό κυρίως από τους ποταμούς Άραχθο και Λούρο. Τα νερά των ποταμών αυτών περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων τόσο λόγω φυσικών αιτίων όσο και λόγω της απόθεσης λιπασμάτων από τις καλλιέργειες. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη παραγωγικότητα του κόλπου που θεωρείται ευτροφικός με μεγάλες τιμές αφθονίας φυτοπλαγκτού και χλωροφύλης.

Το υπόστρωμα του Αμβρακικού είναι βαλτώδες πράγμα που δικαιολογείται από τις προσχώσεις του Λούρου ποταμού και του Αράχθου αφού τα δύο ποτάμια εκβάλλουν στο κόλπο. Σε συνδυασμό με το φαινόμενο πλημμυρίδας και αμπώτιδας που παρατηρείται στον κόλπο και τα αναχώματα που έχουν φτιαχτεί στην ακτή έχουν μεταλλάξει τον Αμβρακικό κόλπο σε μια μεγάλη ημίκλειστη θάλασσα, ένα μεγάλο ιχθυοτροφείο που για δύο περίπου μήνες κάθε χρόνο είναι ανοικτό για το πέρασμα των ψαριών και τον εμπλουτισμό των ειδών του βιότοπου σε γενετικό δυναμικό. Το ψάρεμα στον κόλπο γίνεται με δίχτυα και πυροφάνι ενώ απαγορεύεται το ψάρεμα με δυναμίτη και λεπτά δίχτυα που καταστρεφουν το γόνο των ψαριών. Τα είδη ψαριών που απαντώνται σήμερα στον κόλπο είναι ο κέφαλος, η τσιπούρα, τα λαβράκια, οι κουτσουμούρες, οι σαρδέλλες , οι γαρίδες και τα καλαμάρια.

Ο Αμβρακικός κόλπος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία βιότοπων και έχει αναγνωριστεί από τη χώρα μας σαν διεθνούς σημασίας υγροβιότοπος, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από την Σύμβαση RAMSAR για την διατήρηση της ορνιθοπανίδας. Ο υγροβιότοπος έχει οριοθετηθεί σε 3 ζώνες προστασίας :
• τη ζώνη Α΄ : Απόλυτης προστασίας,
• τη ζώνη Β΄ : Υψηλής προστασίας και
• τη ζώνη Γ΄, με διαφορετικές απαγορεύσεις στην καθεμιά.
 

Νομος

ΝΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέτρα Προστασίας (Σεισμοί,Κατολισθήσεις-Καθιζήσεις, Δασικές Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Έντονα Καιρικά Φαινόμενα,Τεχνολογικά Ατυχήματα)ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

preveza-culture preveza-cult culture III xmeox hurisu surf-nature preveza_guide prevezahotels pamepreveza prevezainfo preveza_phone
atpreveza prevezabest tomistinenimerosi myprevezanikopolisPrevezaPosto
Κτελ Πρέβεζας Κρατικός αερολιμένας ακτίου Καακ