• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Οδικό Δίκτυο
bridge kanalaki
Το υπάρχον οδικό δίκτυο βρίσκεται σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη του μέσου όρου της Ελλάδας .
Η γεωγραφική θέση του νομού έχει πολλά πλεονεκτήματα ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών . Ο νομός όμως συμμερίζεται τη σχετική απομόνωση της Βορειοδυτικής Ελλάδας απ’ την υπόλοιπη χώρα και εμφανίζει περιοχές με τοπικά προβλήματα σύνδεσης με το νομαρχιακό και διαπεριφερειακό δίκτυο μεταφορών . Έτσι , η συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής δεν έχει αρθεί ακόμη . Το κύριο αστικό κέντρο του νομού και πρωτεύουσά του Πρέβεζα εξακολουθεί να βρίσκεται έξω απ’ τον κύριο συγκοινωνιακό άξονα της Δυτ. Ελλάδας .

Τα τελευταία χρόνια το οδικό δίκτυο του νομού έχει βελτιωθεί σημαντικά παρά ταύτα ακόμη δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό .

Αναλυτικότερα :
Το οδικό δίκτυο του Νομού Πρέβεζας (εθνικό κι επαρχιακό) αποτελείται από τους παρακάτω Οδικούς άξονες:

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Εθνική Οδός Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας   (55km)   
21η Εθνική Οδός Πρεβέζης- Ιωαννίνων  ( 65km)
9η  Εθνική Οδός Αρχάγγελου-Γλυκής      ( 34km)
Ενωτικό τμήμα Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας  &   21ης Ε.Ο. (7 km)

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1η Επαρχιακή Οδός  Πρέβεζας –Αγίου Θωμά –Αγιοι Απόστολοι  (8km)
2η Επαρχιακή Οδός  Πρέβεζας –Μύτικα (10km)
4η Επαρχιακή Οδός Καναλλάκι- Σταυροχώρι- Μόρφι προς Μαργαρίτι  (12km)
5η Επαρχιακή Οδός Μόρφι-Πάργας - Ανθούσα  προς Πέρδικα (18km)    
10η Επαρχιακή Οδό Στεφάνη –Θεσπρωτικό- Άσσος-όρια νομού προς Δερβίζιανα (25km)
11η Επ. Οδό  Φιλιπιάδας- Πέντε Πηγάδια-όρια Νομού  (16,5km)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
13η Επ. Οδό Φιλιπιάδας- Ρωμιά-Ριζοβούνι (12km)
3η Eπαρχιακή Οδός Κανάλι-Καστροσυκιά- Λούτσα κλπ,(31km)
6η επαρχιακή Οδός ενωτική Σαμψούντας- Σινώπης  (5,2km)        
7η Επαρχιακή Οδό Λούρο -Ζάλογγο-Καμαρίνα  (11km)
9η Επαρχιακή Οδό Ρεματιά-Αλώνι- Όρια Νομού προς Ρωμανό

Από τους παραπάνω Οδικούς άξονες οι τρεις  πρώτοι και συγκεκριμένα η  Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, η  21η Ε.Ο. και  η 9η ΕΟ συντηρούνται και παρακολουθούνται από τη ΔΕΣΕ, περιφερειακή υπηρεσία συντήρησης του Οδικού δικτύου με έδρα τα Ιωάννινα. Οι υπόλοιποι οδοί και συγκεκριμένα όλο το Επαρχιακό Οδικό δίκτυο παρακολουθείται και συντηρείται  από τη ΔΤΥ της Ν.Α. Πρέβεζας.

Όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους αυτοί βρίσκονται σε πολλή κακή κατάσταση , έχουν χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο ,δημιουργούν όμως τεράστια προβλήματα  ασφαλείας στο υπόλοιπο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, καθόσον εμπλέκονται ,διασταυρώνονται ή εκκινούν και καταλήγουν σε αυτό, χωρίς καμία προδιαγραφή σύνδεσης. Ο πολύ μεγάλος αριθμός των «αγροτικών οδών» που καταμετρήθηκαν στο εθνικό δίκτυο (335 κάθετες προσβάσεις) χωρίς  καμία προδιαγραφή σύνδεσης δημιουργούν μέγιστο πρόβλημα ασφαλείας της κυκλοφορίας.

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει : επανέλεγχος των νόμιμων προσβάσεων  όπου υπάρχει αγροτικός δρόμος να υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή ώστε να επιτρέπονται μόνο ομόρροπες κινήσεις. Με ευθύνη των υπηρεσιών συντήρησης  να αντικατασταθούν οι κάθετες προσβάσεις και να δημιουργηθούν απλές συνδέσεις. Εφόσον από την αγροτική οδό εξυπηρετούνται και επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ ,θα πρέπει με δικό τους κόστος να διαμορφώσουν ανάλογου τύπου κυκλοφοριακή σύνδεση.

Τα γεωμετρικά στοιχεία του Οδικού δικτύου τόσο σε οριζοντιογραφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μηκοτομών , λαμβάνουν μέτριες έως πολύ χαμηλές τιμές. Με τις σημερινές συνθήκες ο δρόμοι έχουν εξαντλήσει  τη κυκλοφοριακή του ικανότητα και πλέον δεν θα μπορούν  να ανταποκριθούν  σε άμεσους μελλοντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, που είναι συνεχώς αυξανόμενοι.

Πρώτη βασική «πληγή» των δρόμων είναι οι αδιαμόρφωτοι ισόπεδοι κόμβοι  προς τις κατοικημένες περιοχές, καθώς και ο μεγάλος αριθμός παρόδιων εγκαταστάσεων που δεν διαθέτουν από το Νόμο Κυκλοφοριακές συνδέσεις (Β.Δ.465/70 και ΠΔ 143/89).

Επίσης η χρήση αγροτικών δρόμων  από βιοτεχνικές, βιομηχανικές, αγροτικές ή άλλες επιχειρήσεις που καταλήγουν στο Εθνικό ή Επαρχιακό δίκτυο χωρίς στοιχειώδη διαμόρφωση πρόσβασης εισόδου –εξόδου με πολλή μεγαλύτερη πλέον κυκλοφορία, είναι μία από τις βασικές αιτίες ατυχημάτων τύπου «Καραμπόλας» κλπ. Οι δρόμοι αυτοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον σαν αγροτικοί και θα πρέπει να ζητούνται διαμορφώσεις συνδέσεων υποχρεωτικά. Γενικά οι κάθετες προσβάσεις στο Οδικό Δίκτυο (Εθνικό και Επαρχιακό) πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.

Οι αριστερές στροφές τόσο κατά την έξοδο από την αρτηρία όσο και κατά την είσοδο σ αυτή χωρίς λωρίδα επιβράδυνσης,  αποτελούν ένα άλλο βασικό τύπο ατυχημάτων με πλαγιομετωπικές συγκρούσεις. Συμμετοχή σε αυτά τα ατυχήματα έχουν τα φορτηγά τα οποία κινούνται αργά και προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό.
Η διέλευση του Οδικού δικτύου μέσω οικισμών είναι ένας σημαντικός παράγοντας ατυχημάτων. Αποδεικνύεται ότι το όριο των 50 κm δεν αρκεί από μόνο του για τη μείωση των ατυχημάτων καθόσον γενικά δεν τηρείται ,ούτε είναι και εύκολο να τηρηθεί (πάρα πολλοί οικισμοί, εκνευρισμός των οδηγών, κλπ). Επιβάλλονται μέτρα περιορισμού και ελέγχου κίνησης των πεζών ειδικά στη περιοχή Κερασώνα-Παναγιάς και Καναλίου Δήμου Ζαλόγγου.

Όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ζώνες απαλλοτρίωσης που υπάρχουν μετά και προς τα αστικά κέντρα. ειδικά της πόλης της Πρέβεζας. Οι ζώνες αυτές δίνουν τη δυνατότητα διαπλάτυνσης της αρτηρίας, κατασκευή λωρίδων επιβράδυνσης, νησίδων, πεζοδρομίων και service road εκατέρωθεν της αρτηρίας. Τουλάχιστον τέτοιες λύσεις  θα πρέπει  σε επίπεδο μελετών να προχωρήσουν άμεσα ώστε να αποφευχθούν τετελεσμένα γεγονότα  από τις παρόδιες επιχειρήσεις που μπαζώνουν χωρίς σχεδιασμό και χάραξη υψών, τις ζώνες απαλλοτρίωσης ,δημιουργώντας πιθανώς και πλημμυρικά φαινόμενα σε όμορες και όχι μόνο ιδιοκτησίες.

Σε  όλο το Οδικό δίκτυο του Νομού υπάρχουν ελάχιστοι χώροι στάθμευσης «parking», χωρίς πινακίδες προειδοποίησης για το χώρο κλπ. Τούτο δημιουργεί  περιβάλλον μη φιλικό και  ανασφάλειας στους διερχόμενους, με συνέπεια  οι στάσεις ανάγκης των οχημάτων να γίνονται αυθαίρετα, σε επικίνδυνα σημεία, με μεγάλα ρίσκα ατυχημάτων, καθόσον κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη στάση ή στάθμευση και να σχεδιάσει τη διαδρομή του.

Ο ηλεκτροφωτισμός των κόμβων  στις εισόδους των πόλεων παρουσιάζει σημαντική υστέρηση (π.χ. είσοδος Πρέβεζας από Υδραγωγείο). Ειδικά όταν η αρτηρία περνά από κατοικημένες περιοχές  επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, ο ηλεκτροφωτισμός όλου του τμήματος (π.χ. ηλεκτροφωτίσθηκαν πρόσφατα τμήματα στη 19η Ε.Ο.).
 


ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

preveza-culture preveza-cult culture III xmeox hurisu surf-nature preveza_guide prevezahotels pamepreveza prevezainfo preveza_phone
atpreveza prevezabest tomistinenimerosi myprevezanikopolisPrevezaPosto
Κτελ Πρέβεζας Κρατικός αερολιμένας ακτίου Καακ